Online Auction – Christmas Shopping from Dec 6th-11th

Tiešsaistes izsole – iepirkšanās pirms Ziemassvētkiem no 6. – 11.decembrim

IWCR Online Auction. CLOSED.

Thank you very much for taking on an important role and placing many bids for local charity organizations!

All highest bidder will be contacted on Saturday, Dec 12th. Please settle your payment accordingly until Monday, December 14th, 2020 at 11.00am.

Virtuālā izsole. SLĒGTA.

Pateicamies par jūsu dalību izsolē un vairāksolīšanā, lai savāktu līdzekļus vietējām labdarības organizācijām!

Ar visiem augstākās cenas solītājiem sazināsimies sestdien, 12.decembrī. Lūdzu veiciet samaksu par iegādāto lietu līdz pirmdienas, 2020.gada 14.decembra plkst. 11.00.

Bid on international experiences and valuable goods through an online bidding process. just before the Christmas holidays.

The auction will be online for 6 days starting December 6th, ending December 11th. Be quick to place your bids. Shop unique experiences, high valuable items – and enjoy the cultural diversity.

With your bid, you help us to generate funds for local charities.

Your bought items will be available for pick up at a confirmed place.

Tieši pirms Ziemassvētkiem jums ir iespēja piedalīties tiešsaistes izsolē un solīt savu cenu par starptautiskas pieredzes gūšanas iespējām un vērtīgām lietām.

Tiešsaistes izsole norisināsies 6 dienas no 6. – 11.decembrim. Izmantojiet šo iespēju un rīkojieties ātri! Iegādājieties unikālas pieredzes gūšanas iespējas vai īpaši vērtīgas lietas un izbaudiet kultūru daudzveidību!

Piedaloties izsolē, jūs mums palīdzat vākt līdzekļus vietējo labdarības organizāciju vajadzībām.

Izsolē iegādātās  lietas varēsiet saņemt noteiktā vietā.

Your bought items will be available for pick up at a confirmed place in Riga centrs from Dec 14th until 18th.

We are very grateful for the Agency for Support for BEREC, (Body of European Regulators for Electronic Communications), facilitating our efforts by providing the technical solution for the auction platform.

Mēs esam ļoti pateicīgas Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūrai par sniegto atbalstu, nodrošinot tiešsaistes izsoles tehnisko risinājumu.