Uzbekistan – Rishtan Ceramics

Uzbekistāna – Rištanas keramika

Rishtan, a town in Ferghana Valley of Uzbekistan, is famed for its potters and “branded” red clay. Watch the video to see how these ceramics are created with the variety of floral ornaments and color scheme, manifested in all shades of azure. 

Rištana, pilsēta Fergānas ielejā Uzbekistānā, ir slavena ar tās keramiķiem un īpašiem sarkanajiem māliem. Leģenda vēsta, ka keramikas izstrādājumi šeit radušies vairāk nekā pirms tūkstoš gadiem. Mūsdienu Rištanas meistari šajā biznesā strādā jau vairākās paaudzēs – vismaz 300 gadu.

Learn more about the country of Uzbekistan. The Embassy of Uzbekistan is sharing these videos with you to get a glimpse of the Beauty of Uzbekistan.

The video introduces this dynamically developing Central Asian nation with centuries old history. It shares the beauty of the cities along with the culture and people. The scope of the ancient heritage is shown by the walled fortresses and magnificent palaces.

Iepazīsti tuvāk Uzbekistānu! Uzbekistānas vēstniecība piedāvā video, kas jums ļaus nedaudz ielūkoties Uzbekistānas skaistumā.

Video jūs iepazīstinās ar šīs gadsimtus senās Vidusāzijas nācijas dinamisko attīstību. Jūs redzēsiet tās kultūru, cilvēkus un pilsētu skaistumu, kā arī Uzbekistānas seno laiku mantojumu – mūrus, cietokšņus un pilis.

Visit the IWCR Auction to bid on two of these gorgeous ceramic plates donated by the Embassy of Uzbekistan before December 11.

Piedalieties Rīgas starptautiskā sieviešu kluba izsolē sākot no 6. līdz 11. decembrim un iegūstiet savā īpašumā divus brīnišķīgus keramikas šķīvjus, kurus mums piedāvā Uzbekistānas vēstniecība.

Online Auction: Exclusive hand made ceramic plates from Uzbekistan

Virtuālā izsole: Ekskluzīvas rokām darinātas keramikas plāksnes no Uzbekistānas

Use these plates to decorate your home or office or to host your dear guests with famous Uzbek plov or other delicacies, immersing yourself in this oriental beauty.

Izmantojiet šīs plāksnes, lai izrotātu savu māju vai biroju vai uzņemtu viesus, cienājot tos ar slaveno uzbeku plovu vai citiem gardumiem, un baudiet austrumu estētiku.

This content was provided to us by the Embassy of Uzbekistan. Thank you for this wonderful contribution to our International Christmas Journey, and sharing with us your traditions.

Šo saturu mums piedāvāja Uzbekistānas vēstniecība Latvijā. Liels paldies par jūsu ieguldījumu mūsu Starptautiskajā Ziemassvētku ceļojumā, kā arī pateicamies par iespēju iepazīties ar jūsu tradīcijām.

Donate to our Advent Calendar for charities in Latvia.

All proceeds will go into the funds for charity projects in 2021.

Ziedojiet labdarībai Latvijā un atveriet mūsu Adventes kalendāru!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 2021. gada labdarības projektiem Latvijā.


Open a door every day from Dec 1st until 24th

Katru dienu – no 1. decembra līdz 24. decembrim, atveriet vienas durtiņas!

Get the IWCR Advent Calendar at a donation of EUR 5. 

Ziedojiet, sākot no 5 EUR, lai iegūtu Adventes kalendāru!

The calendar takes you in a daily fun-filled journey which will certainly get you in the Christmas spirit! Each day takes you to a cultural experience around the world – recipes for traditional foods, master piece of music, a virtual travel tour, discounts to local experiences, or entrance tickets for local businesses. 

Countdown to Christmas by unboxing an intercultural surprise every single day with the IWCR International Advent Calendar.

Adventes kalendārs ievedīs jūs pārsteigumu pilnā ceļojumā, katru dienu radot burvīgu Ziemassvētku noskaņu! Katru dienu, no jauna atverot vienas durtiņas, jums būs iepēja – caur garšu, mūziku vai virtuālu ceļojumu, nokļūt dažādās pasaules vietās. Būs iespēja iegūt atlaides dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī ieejas biļetes dažādiem pasākumiem.

Gaidīsim Ziemassvētkus kopā! Ik dienu atverot jaunas Adventes kalendāra durtiņas, ļausimies elpu aizraujošiem pasaules kultūru pārsteigumiem, kurus mums ir sagatavojis Rīgas starptautiskais sieviešu klubs.

The Calendar is part of the IWCR Christmas Journey – we take you on a journey of various cross-cultural experiences from November 2020 until February 2021. 

Adventes kalendārs ir tikai daļa no Rīgas starptautiskā sieviešu kluba “Ziemassvētku ceļojuma”. Iesaistieties mūsu ikgadējā labdarības pasākumā un jūs piedzīvosiet dažādu kultūru un zemju pārsteigumus četru mēnešu garumā, sākot no šā gada novembra līdz 2021. gada februārim.

Due to the current situation we will not hold our traditional and popular International Christmas Bazaar in presence. But the 40 nationalities – usually represented at the bazaar – will not rest to raise funds, and offer cross-cultural goods and experiences through the “International Christmas Journey”. Together, we raise funds for local charities in Latvia – supported by foreign ambassadors with their families, and a strong international community.

Valsts noteikto ierobežojumu dēļ, šogad diemžēl mēs nevaram atvērt apmeklētājiem mūsu tradicionālo un ļoti populāro “Starptautisko Ziemassvētku tirdziņu”. 40 valstu pārstāvniecības, kuras katru gadu piedalījās tirdziņā, nepaliek malā arī šoreiz, bet piedāvā dažādas lietas un interesantus piedzīvojumus. Kopā ar ārvalstu vēstniekiem, viņu ģimenēm un ārvalstu rezidentiem Latvijā, mēs savāksim līdzekļus, kas nonāks pie Latvijas labdarības organizācijām kā katru gadu.