Season Greetings by the Chinese Embassy

Svētku sveicieni no Ķīnas vēstniecības

“This year, we meet in a special way. In behalf of the Chinese Embassy in Latvia, I would like to appreciate the respectful efforts of The International Women’s Club of Riga for the international auction 2020.” Mrs Dai Lan, Spouse of Chinese Ambassador, and the team is very grateful to be part of out International Christmas Journey.

Enjoy the painting of the panda by Ms. Jekaterina, a Latvian painter, and the introduction to a Chinese Tea ceremony. Tea is an important part of Chinese tradition. The history of Chinese tea is a long and gradual story of refinement. Generations of growers and producers have perfected the Chinese way of manufacturing tea, and its many unique regional variations.

“Šogad mēs tiekamies īpašā veidā. Ķīnas vēstniecības vārdā, es ļoti novērtēju Rīgas starptautiskā sieviešu kluba centienus, organizējot virtuālo izsoli 2020.”– Ķīnas vēstnieka kundze Dai Lan ir ļoti pagodināta personīgi piedalīties “Starptautiskajā Ziemassvētku ceļojumā”.

Aplūkojiet kā latviešu māksliniece Jekaterinas Beļajevas zīmē lāci pandu, kā arī iepazīstieties ar ķīniešu tējas ceremonijas procesu. Tējai ir ļoti nozīmīga loma ķīniešu tradīcijās. Ķīnas tējas vēsture ir ļoti sena un ļoti izsmalcināta. Tējas audzētāju un ražotāju paaudzes ir izstrādājušas tējas ražošanu līdz perfekcijai un katrā Ķīnas reģionā tā ir unikāla.

This video was provided to us by the Embassy of The People’s Republic of China, and Ms. Jekaterina, Director of the Chinese Calligraphy Studio, Riga. Thank you to the wonderful team preparing it for you.

Šo video mums piedāvāja Ķīnas Tautas Republikas vēstniecība Latvijā un Rīgas Kaligrāfijas studijas direktore Jekaterina Beļajevas kundze. Liels paldies par šo sagatavoto materiālu.

Donate to our Advent Calendar for charities in Latvia.

All proceeds will go into the funds for charity projects in 2021.

Ziedojiet labdarībai Latvijā un atveriet mūsu Adventes kalendāru!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 2021. gada labdarības projektiem Latvijā.


Open a door every day from Dec 1st until 24th

Katru dienu – no 1. decembra līdz 24. decembrim, atveriet vienas durtiņas!

Get the IWCR Advent Calendar at a donation of EUR 5. 

Ziedojiet, sākot no 5 EUR, lai iegūtu Adventes kalendāru!

The calendar takes you in a daily fun-filled journey which will certainly get you in the Christmas spirit! Each day takes you to a cultural experience around the world – recipes for traditional foods, master piece of music, a virtual travel tour, discounts to local experiences, or entrance tickets for local businesses. 

Countdown to Christmas by unboxing an intercultural surprise every single day with the IWCR International Advent Calendar.

Adventes kalendārs ievedīs jūs pārsteigumu pilnā ceļojumā, katru dienu radot burvīgu Ziemassvētku noskaņu! Katru dienu, no jauna atverot vienas durtiņas, jums būs iepēja – caur garšu, mūziku vai virtuālu ceļojumu, nokļūt dažādās pasaules vietās. Būs iespēja iegūt atlaides dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī ieejas biļetes dažādiem pasākumiem.

Gaidīsim Ziemassvētkus kopā! Ik dienu atverot jaunas Adventes kalendāra durtiņas, ļausimies elpu aizraujošiem pasaules kultūru pārsteigumiem, kurus mums ir sagatavojis Rīgas starptautiskais sieviešu klubs.