Georgian traditions – a sparkle to every celebration!

LV translation to be added

Cuisine and wine is an integral part of Georgian culture and traditions.

Georgian “Supra” is a festive dinner with traditional food, wine and toasts when friends and families are gathering together.

Traditional Georgian cuisine is a combination of fresh vegetables and meat, herbs and spices: eggplants, chopped vegetable snacks “Phali”, beans with spices “Lobio”, baked mushrooms, and of course, “Khachapuri” and “Khinkali”.

Ēdieni un vīns ir neatņemama Gruzijas kultūras un tradīciju sastāvdaļa.

Gruzīnu “Supra” ir svētku vakariņas ar tradicionāliem ēdieniem, vīnu un tostiem, kad draugi un ģimenes pulcējas kopā.

Tradicionālā gruzīnu virtuve ir svaigu dārzeņu un gaļas, garšaugu un garšvielu kombinācija: baklažāni, sasmalcinātu dārzeņu uzkodas “Phali”, pupiņas ar garšvielām “Lobio”, ceptas sēnes un, protams, “Khachapuri” un “Khinkali”.

Khinkali are dumplings with broth and meat inside. Georgians say that one can judge a good khinkali by how many folds it has, there should be at least 20 folds. Khinkali are served with black pepper and are eaten with hands – first, you should bite the pouch, drink the hot broth and then eat khinkali.


Khinkali ir līdzīgi pelmeņiem ar buljona un gaļas pildījumu. Gruzīni saka, ka par labu khinkali var spriest pēc tā, cik tam ir ieloču, jābūt vismaz 20. Khinkali tiek pasniegti ar melnajiem pipariem, tos ēd ar rokām – vispirms nepieciešams pārkost mīklu, izdzert karsto buljonu un pēc tam apēst khinkali.

Khachapuri is a traditional Georgian cheese bread. There are several variations of Khinkali, which are prepared differently in different regions of Georgia. In this particular video Ajarian khachapuri was made – boat-shaped bread with a cheese, butter and an egg in the middle.


Khachapuri ir tradicionāla gruzīnu maize ar sieru. Ir vairākas Khinkali variācijas, dažādos Gruzijas reģionos tie tiek gatavoti atšķirīgi. Šajā konkrētajā videoklipā tika pagatavots Adžārijas hačapuri – laivas formas maize ar sieru, sviestu un olu vidū.

Along with the food Georgia is well known as the cradle of wine. The Georgian tradition of making wine in “qvevri” clay vessels has been added to UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List.

Wild and beautiful Georgian nature gives Borjomi mineral water which is well known also outside Georgia.

Delicious food, wine and mineral waters, Georgian traditional music and friends around gives a sparkle to every celebration!

Gruzija ir labi pazīstama arī kā vīna šūpulis. Gruzijas tradīcija gatavot vīnu “qvevri” māla traukos ir iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

No skaistās un mežonīgās Gruzijas dabas ir cēlies arī Borjomi minerālūdens, kas ir labi pazīstams arī ārpus Gruzijas.

Garšīgs ēdiens, vīns un minerālūdeņi, gruzīnu tradicionālā mūzika un draugi blakus piešķir dzirksti ikvienām svinībām!

Donate to our Advent Calendar for charities in Latvia.

All proceeds will go into the funds for charity projects in 2021.

Ziedojiet labdarībai Latvijā un atveriet mūsu Adventes kalendāru!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 2021. gada labdarības projektiem Latvijā.

The content and video were provided to us by the Embassy of Georgia. Thank you very much. The video was recorded in Riga by the team of the embassy just before restrictions got more strict at the wonderful Georgian restaurant “Alaverdi” in Riga Old town, to show the best of Georgian cuisine.

LV translation to be added


Open a door every day from Dec 1st until 24th

Katru dienu – no 1. decembra līdz 24. decembrim, atveriet vienas durtiņas!

Get the IWCR Advent Calendar at a donation of EUR 5. 

Ziedojiet, sākot no 5 EUR, lai iegūtu Adventes kalendāru!

The calendar takes you in a daily fun-filled journey which will certainly get you in the Christmas spirit! Each day takes you to a cultural experience around the world – recipes for traditional foods, master piece of music, a virtual travel tour, discounts to local experiences, or entrance tickets for local businesses. 

Countdown to Christmas by unboxing an intercultural surprise every single day with the IWCR International Advent Calendar.

Adventes kalendārs ievedīs jūs pārsteigumu pilnā ceļojumā, katru dienu radot burvīgu Ziemassvētku noskaņu! Katru dienu, no jauna atverot vienas durtiņas, jums būs iepēja – caur garšu, mūziku vai virtuālu ceļojumu, nokļūt dažādās pasaules vietās. Būs iespēja iegūt atlaides dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī ieejas biļetes dažādiem pasākumiem.

Gaidīsim Ziemassvētkus kopā! Ik dienu atverot jaunas Adventes kalendāra durtiņas, ļausimies elpu aizraujošiem pasaules kultūru pārsteigumiem, kurus mums ir sagatavojis Rīgas starptautiskais sieviešu klubs.