Sand Artist – History & Development of The Arab Emirates

National Day of the UAE

Every year on December 2, the United Arab Emirates celebrate National Day. The date marks the unification of all seven Emirates into one nation under the guidance of  Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the nation’s founder and first president. From firework displays to parades and ceremonies, the UAE National Day is a time when locals and expatriates gather together to celebrate achievements of the UAE. Photo National Day of the UAE attached


Arābu Emirāti svin Nacionālo dienu

Katru gadu 2. decembrī Apvienotie Arābu Emirāti svin Nacionālo dienu. Šis datums iezīmē visu septiņu Emirātu apvienošanos vienā nācijā, valsts dibinātāja un pirmā prezidenta šeiha Zajeda bin Sultana Al Nahjana vadībā. Gan ar uguņošanu, gan ar parādēm un ceremonijām, AAE Nacionālā diena ir laiks, kad vietējie iedzīvotāji un valstī dzīvojošā emigrantu diaspora pulcējas kopā, lai atzīmētu AAE sasniegumus.

HISTORY OF THE EMIRATES

For the first time ever, the ancient history of the United Arab Emirates is depicted in this informative and entertaining five-part documentary series.

Stretching back 125,000 years and culminating in the union in 1971, HISTORY OF THE EMIRATES profiles the ancient foundations of the modern country – exploring some of the region’s most historic sites, uncovering innovations that allowed its forefathers to thrive on the land, and revealing the latest archaeological discoveries.

Utilizing state-of-the-art CGI technology, 360-degree camerawork and incredible archeological footage, the series brings to life the UAE’s past unlike anything seen about the region.

HISTORY OF THE EMIRATES will remind local viewers of the enduring ties that exist between the country’s remarkable past and its amazing present, while revealing a completely unseen civilization to viewers new to the region.
https://historyoftheemirates.com/en/homepage/​ 

EMIRĀTU VĒSTURE

Pirmo reizi vienkopus ir attēlota Apvienoto Arābu Emirātu senvēsture šāda veida informatīvā un izklaidējošajā piecu daļu dokumentālo filmu sērijā.

Filma sākas 125 000 gadu sanvēsturē un beidzas ar valsts dibināšanu savienībā 1971. gadā. EMIRĀTU VĒSTURE iepazīstina ar mūsdienu valsts senajiem pamatiem – aplūkojot dažādus reģiona svarīgākos vēsturiskos objektus, atklājot jauninājumus, kas ļāva priekštečiem dzīvot pārticībā, kā arī iepazīstina skatītājus ar jaunākajiem arheoloģiskajiem atklājumiem. Dokumentālo filmu sērija izmantojot modernākos datorgrafikas efektus un 360 grādu fotokameras spēj uzburt neticamus un elpu aizraujošu kadrus par reģiona arheoloģiskajiem objektiem, kādi līdz šim vēl nav redzēti.

EMIRĀTU VĒSTURE vietējiem skatītājiem atgādina par ilgstošajām saitēm, kas pastāv starp valsts ievērojamo pagātni un tās apbrīnojamo tagadni, vienlaikus skatītāji, kam šis reģions ir jaunatklājums, iepazīsies ar pilnīgi neredzētu civilizāciju. https://historyoftheemirates.com/en/homepage/​

Serving Arabic coffee

Coffee is integral to Arab hospitality, and the traditions associated with it are authentic to the region’s heritage. 

Serving Arabic coffee to guests is an important element of hospitality in Arab and Emirati society and a symbolic act of generosity. Arabic coffee (pronounced “gahwa” in the Emirati Arabic dialect) has been a central part of Arab culture for centuries and is preparation and serving is marked by elaborate traditions and rituals. 


Arābu kafijas pasniegšana

Kafija ir neatņemama arābu viesmīlības sastāvdaļa, un ar to saistītās tradīcijas ir autentisks reģiona mantojums. Arābu kafijas pasniegšana viesiem ir svarīgs viesmīlības elements Emirātu un arī daudz palašākā arābu sabiedrībā, kas simbolizē dāsnumu. Arābu kafija (Emirātu arābu dialektā izrunā “gahwa”) gadsimtiem ilgi ir bijusi arābu kultūras galvenā sastāvdaļa, tās pagatavošanu un pasniegšanu ieskauj izkoptu, sarežģītu tradīciju un rituālu noslēpumainība.

Harees – Recipe

Harees is one of the most popular traditional foods in the Emirati kitchen. This porridge-like dish is most often eaten during important family gatherings, such as weddings, as well as at national and religious holidays, particularly during the Holy Month of Ramadan. 


Emiratu virtuvē

Harees ir viens no populārākajiem tradicionālajiem ēdieniem Emiratu virtuvē. Šo putrai līdzīgo ēdienu visbiežāk ēd svarīgu ģimenes saietu laikā, piemēram, kāzās, kā arī valsts un reliģiskajos svētkos, īpaši Svētā Ramadāna mēneša laikā.​

This content was provided to us by the Embassy of The United Arab Emirates. Thank you for this wonderful contribution to our International Christmas Journey, and sharing with us your traditions.

Šo saturu mums piedāvāja Embassy of The United Arab Emirates. Liels paldies par jūsu ieguldījumu mūsu Starptautiskajā Ziemassvētku ceļojumā, kā arī pateicamies par iespēju iepazīties ar jūsu tradīcijām.

We are very grateful to Embassy of The United Arab Emirates and Sharjah Charity Foundation for their additional monetary donation of EUR 1,000 to IWCR funds.

Esam pateicīgi Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecībai un Sharjah Charity Foundation par papildu finansiālo ziedojumu 1000 EUR vērtībā Starptautiskajam sieviešu klubam Rīgā.


Open a door every day from Dec 1st until 24th

Katru dienu – no 1. decembra līdz 24. decembrim, atveriet vienas durtiņas!

Get the IWCR Advent Calendar at a donation of EUR 5. 

Ziedojiet, sākot no 5 EUR, lai iegūtu Adventes kalendāru!

The calendar takes you in a daily fun-filled journey which will certainly get you in the Christmas spirit! Each day takes you to a cultural experience around the world – recipes for traditional foods, master piece of music, a virtual travel tour, discounts to local experiences, or entrance tickets for local businesses. 

Countdown to Christmas by unboxing an intercultural surprise every single day with the IWCR International Advent Calendar.

Adventes kalendārs ievedīs jūs pārsteigumu pilnā ceļojumā, katru dienu radot burvīgu Ziemassvētku noskaņu! Katru dienu, no jauna atverot vienas durtiņas, jums būs iepēja – caur garšu, mūziku vai virtuālu ceļojumu, nokļūt dažādās pasaules vietās. Būs iespēja iegūt atlaides dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī ieejas biļetes dažādiem pasākumiem.

Gaidīsim Ziemassvētkus kopā! Ik dienu atverot jaunas Adventes kalendāra durtiņas, ļausimies elpu aizraujošiem pasaules kultūru pārsteigumiem, kurus mums ir sagatavojis Rīgas starptautiskais sieviešu klubs.

The Calendar is part of the IWCR Christmas Journey – we take you on a journey of various cross-cultural experiences from until February 2021. 

Adventes kalendārs ir tikai daļa no Rīgas starptautiskā sieviešu kluba “Ziemassvētku ceļojuma”. Iesaistieties mūsu ikgadējā labdarības pasākumā un jūs piedzīvosiet dažādu kultūru un zemju pārsteigumus četru mēnešu garumā, sākot no šā gada novembra līdz 2021. gada februārim.

Donate to our Advent Calendar for charities in Latvia.

All proceeds will go into the funds for charity projects in 2021.

Ziedojiet labdarībai Latvijā un atveriet mūsu Adventes kalendāru!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 2021. gada labdarības projektiem Latvijā.