Charles Dickens ‘A Christmas Carol’ about a Christmas pudding

Čārlzs Dikenss “Ziemassvētku dziesma” (Charles Dickens ‘A Christmas Carol’) par Ziemassvētku pudiņu

Christmas pudding is a type of pudding traditionally served as part of the Christmas dinner in the UK, Ireland and in other countries where it has been brought by British and Irish immigrants. It has its origins in medieval England, and is sometimes known as plum pudding or just “pud”

“Mrs Cratchit left the room alone – too nervous to bear witnesses – to take the pudding up and bring it in… Hallo! A great deal of steam! The pudding was out of the copper which smells like a washing-day. That was the cloth. A smell like an eating-house and a pastrycook’s next door to each other, with a laundress’s next door to that. That was the pudding. In half a minute Mrs Cratchit entered – flushed, but smiling proudly – with the pudding, like a speckled cannon-ball, so hard and firm, blazing in half of half-a-quarter of ignited brandy, and bedight with Christmas holly stuck into the top.”

Ziemassvētku pudiņš ir ēdiens, kurš ir neatņemama tradicionālo Ziemassvētku vakariņu sastāvdaļa Anglijā un Īrijā, kā arī citās valstīs, kur to ir atveduši imigranti.

Tas radies jau viduslaiku Anglijā un tiek dēvēts par plūmju pudiņu vai vienkārši pudiņu

“Krečitas kundze izgāja no istabas viena pati – pārāk nervoza, lai gribētu tikt pamanīta, – tikai lai paņemtu pudiņu un ienestu to … Esiet sveicināti! Milzīgs karstu smaržu vilnis! Pudiņš bija izņemts ārā no misiņa pannas un galdauts smaržoja pēc tikko mazgātas drēbes. Tā bija dažādu smaržu buķete, ēdiens, cepumi, mājas smarža, veļas mazgātava blakus durvīs – tā smaržoja pudiņš! Pēc pusminūtes Krečitas kundze ienāca –  pietvīkusi, bet lepni smaidoša – ar pudiņu rokās, raibu kā lielgabala bumba, tik cietu un stingru, liesmojošu brendijā un rotātu ar Ziemassvētku svēto rotu.”

The video was provided to us by the British Embassy in Riga. Thank you very much for taking the time and reading out to us, Richard Stillwell, 2nd Secretary.

Šo video mums piedāvā Apvienotās Karalistes vēstniecība Rīgā. Liels paldies par jūsu ieguldīto laiku!

Donate to our Advent Calendar for charities in Latvia.

All proceeds will go into the funds for charity projects in 2021.

Ziedojiet labdarībai Latvijā un atveriet mūsu Adventes kalendāru!

Visi saziedotie līdzekļi tiks izlietoti 2021. gada labdarības projektiem Latvijā.


Open a door every day from Dec 1st until 24th

Katru dienu – no 1. decembra līdz 24. decembrim, atveriet vienas durtiņas!

Get the IWCR Advent Calendar at a donation of EUR 5. 

Ziedojiet, sākot no 5 EUR, lai iegūtu Adventes kalendāru!

The calendar takes you in a daily fun-filled journey which will certainly get you in the Christmas spirit! Each day takes you to a cultural experience around the world – recipes for traditional foods, master piece of music, a virtual travel tour, discounts to local experiences, or entrance tickets for local businesses. 

Countdown to Christmas by unboxing an intercultural surprise every single day with the IWCR International Advent Calendar.

Adventes kalendārs ievedīs jūs pārsteigumu pilnā ceļojumā, katru dienu radot burvīgu Ziemassvētku noskaņu! Katru dienu, no jauna atverot vienas durtiņas, jums būs iepēja – caur garšu, mūziku vai virtuālu ceļojumu, nokļūt dažādās pasaules vietās. Būs iespēja iegūt atlaides dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī ieejas biļetes dažādiem pasākumiem.

Gaidīsim Ziemassvētkus kopā! Ik dienu atverot jaunas Adventes kalendāra durtiņas, ļausimies elpu aizraujošiem pasaules kultūru pārsteigumiem, kurus mums ir sagatavojis Rīgas starptautiskais sieviešu klubs.